Adatvédelem


1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adat minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelem tárgyában részletes információk találhatók a szöveg alatt felsorolt adatvédelmi nyilatkozatunkban. 

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségük megtalálható a jelen adatvédelmi nyilatkozat "Megjegyzés a felelős szervről" című részében.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt akkor gyűjtjük az Ön adatait, amikor azokat megadja nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg. Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön beleegyezését követően gyűjtünk, amikor informatikai rendszereink meglátogatják a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldalmegtekintés időpontja). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes szolgáltatásának biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok felhasználhatók az Ön felhasználói viselkedésének elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését is. Ha hozzájárulását adta az adatkezeléshez, ezt a hozzájárulást a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha bármilyen további kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban. Analitika és harmadik féltől származó eszközök Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, szörfözési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez elsősorban úgynevezett elemző programokkal történik. Ezekről az elemzőprogramokról részletes információk találhatók az alábbi adatvédelmi irányelvekben.

2. Általános információk és kötelező információk

Magánélet

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényi adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen információkat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. e-mailben történő kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságokkal járhat. Az adatok teljes védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A tárolás időtartama

Hacsak a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem határoz meg konkrétabb tárolási időtartamot, az Ön személyes adatai addig maradnak nálunk, amíg az adatfeldolgozás célja már nem áll fenn. Ha jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett indokunk van személyes adatainak tárolására (pl. adózási vagy kereskedelmi megőrzési időszakok); Ez utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása. Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy egy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőhöz, ezt csak a technikailag megvalósítható mértékben tesszük. Tájékoztatás, törlés és javítás. Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Önnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjeiről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és szükség esetén joga van ezen adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, ha bármilyen további kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn: Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés időtartama alatt joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Amennyiben személyes adatainak kezelése jogellenes volt/van, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények gyakorlásához, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását törlés helyett. Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, ezeket az adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdéseket küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, akkor a kérdőíven szereplő adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségeket is, tároljuk a megkeresés feldolgozása céljából és további kérdések esetén. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg nem kéri a törlést, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. miután kérését feldolgoztuk). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon veszi fel velünk a kapcsolatot, kérését, beleértve az összes ebből eredő személyes adatot (név, kérés) tároljuk és feldolgozzuk kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

Az Ön által kapcsolatfelvételi kérelmeken keresztül nekünk küldött adatok mindaddig velünk maradnak, amíg nem kéri a törlést, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérés feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a jogszabályban előírt megőrzési időszakok – változatlanok maradnak.